...

Skład Dyrekcji

Skład Dyrekcji

Dyrektor Wielkopolskie Technikum Zawodowe

Dyrektor mgr Bartosz Ewertowski

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator państwowy, akredytowany trener i egzaminator baz danych – to tylko niektóre z tytułów, które opisują bogate doświadczenie dyrektora Wielkopolskiego Technikum Zawodowego.

Od 2022 roku pełni funkcję dyrektora WTZ, gdzie z zaangażowaniem i energią tworzy przyjazne środowisko edukacyjne, stawiając na rozwój zawodowy uczniów.

Od 2007 roku dzieli się swoją wiedzą i pasją z uczniami, wykładając fizykę i informatykę. Swoją chęć rozwoju i pogłębiania kwalifikacji potwierdza licznymi akredytacjami.

Dyrektor naszej szkoły jest wyjątkowo innowacyjny i nowoczesny. Nie tylko promuje, ale także aktywnie wspiera nowe technologie wśród młodzieży. Jego podejście otwiera drzwi do kreatywnego eksplorowania możliwości, co inspiruje uczniów do odkrywania i rozwijania swoich umiejętności  w dziedzinie technologii. Przez swoją wiedzę i doświadczenie jest doskonałym mentorem dla uczniów, a jego zaangażowanie i życzliwość tworzą pozytywną atmosferę w szkole.

Człowiek czynu – to idealne określenie dyrektora. Zawsze gotowy do pomocy, chętnie angażuje się w życie szkoły i lokalnej społeczności. Prywatnie pasjonuje się informatyką, motoryzacją i wędkarstwem.

Wicedyrektor mgr Justyna Bartol - Baszczyńska

Wicedyrektor mgr Justyna Bartol - Baszczyńska

Nauczyciel dyplomowany – to nauczycielka fizyki z wieloletnim doświadczeniem i imponującym dorobkiem.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizyka w zakresie dydaktyki fizyki.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i Socjoterapii dzieci i Młodzieży.

Swoją pasją do nauczania dzieli się nie tylko z uczniami, ale również z innymi nauczycielami, pracując jako doradca metodyczny dla nauczycieli fizyki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Laureatka wielu nagród i wyróżnień.

Współpracowała z TVP prowadząc lekcje fizyki rozszerzonej z cyklu „Szkoła z TVP” oraz Instytutem Badań Naukowych w Warszawie w zakresie tworzenia bazy narzędzi dydaktycznych. Prowadzi swój kanał na YouTube, gdzie popularyzuje fizykę i doświadczenia fizyczne.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.