...

Skład rady Rodziców WTZ w roku szkolnym 2023/2024

Rada Rodziców WTZ na rok szkolny 2023/2024

Rada rodziców

Kamila Maciejewska – przewodnicząca

Patryk Krzystyniak – zastępca przewodniczącego

Agnieszka Grobecka-Witaszczak – skarbnik

Rymma Lytvynenko – komisja rewizyjna

Jana Osadcha – komisja rewizyjna

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.