...

Technik Informatyk

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zdobądź niezbędne umiejętności

Uzyskaj certyfikaty i stopnie naukowe

Przygotuj się do kariery

Czas trwania nauczania 5 lat

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

Technik informatyk - 5 lat

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:
● systemy operacyjne
● język angielski zawodowy
● urządzenia techniki komputerowej
● lokalne sieci komputerowe
● eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
● administracja systemami operacyjnymi
● eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
● witryny i aplikacje internetowe
● tworzenie stron i aplikacji internetowych
● systemy baz danych
● tworzenie i administrowanie bazami danych

Przedmioty rozszerzone:
● matematyka

Język:
● angielski
● niemiecki lub hiszpański

Perspektywy zatrudnienia:
● administrator sieci i systemów serwerowych
● operator baz danych
● administrator serwisów internetowych,
● tester oprogramowań
● serwisant sprzętów komputerowych
● grafik komputerowy

Rozpocznij swoją karierę zawodową z nami!

Jesteśmy tutaj, aby Wam pomóc.

Zgłoś się do naszego technikum

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.