...

Blog

Aktualności Rok szkolny 2023/2024

Dzieło sztuki w reklamie

20231026_144215sm3

Dzieło sztuki w reklamie

Tworzenie „dzieła sztuki” na lekcje Podstawy reklamy temat lekcji „Dzieło sztuki w reklamie”.
Współautorzy: Daria  Lukhanina, Miroslava Bubleinyk, Mikhail Salauyeu, Violeta Soldatska

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.