...

Przedmiotowe zasady oceniania

Technik informatyk – przedmioty teoretyczne i praktyczne
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediów – przedmioty teoretyczne i praktyczne
Technik reklamy – przedmioty teoretyczne
Technik reklamy – Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
Technik reklamy – Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
Informatyka
Matematyka
Podstawy przedsiębiorczości
Biznes i zarządzanie
Język polski
Język angielski
Język angielski zawodowy – Misiurak Tetiana
Język hiszpański
Język niemiecki
Wychowanie fizyczne
Historia i teraźniejszość – klasa 1
Historia – klasa 1
Historia i teraźniejszość – klasa 2
Historia – klasa 2
Filozofia
Fizyka
Biologia
Chemia
Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.