...

Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

Samorząd szkolny Wielkopolskie Technikum Zawodowe

Serhii – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Antonella – Vice-przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Iwo – Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

Agnieszka Maciejewska – Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.