...

Blog

Aktualności Rok szkolny 2023/2024

Stypendium Dyrektora

IMG_3701sm

Stypendium Dyrektora

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,
Z ogromną radością informujemy, że w dniu 25 stycznia 2024 r., Dyrektor Wielkopolskiego Technikum Zawodowego wręczył Stypendia Dyrektora 33 wyjątkowym uczniom naszej szkoły. To wyróżnienie zostało przyznane za wybitne wyniki w nauce po pierwszym okresie roku szkolnego 2023/2024.
Chcieliśmy podzielić się tą dobrą nowiną z całym środowiskiem szkolnym oraz zapewnić, że doceniamy zaangażowanie i poświęcenie naszych utalentowanych uczniów.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom! Wasze osiągnięcia są nie tylko powodem do dumy dla Was samych, ale także inspiracją dla pozostałych uczniów.
Szkoła pragnie wyrazić wdzięczność nauczycielom za ich ciężką pracę oraz Rodzicom za nieustanne wsparcie.
Mamy nadzieję, że stypendia te staną się dodatkową motywacją do dalszego rozwijania umiejętności i osiągania jeszcze większych sukcesów.

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Ewertowski
Dyrektor Wielkopolskiego Technikum Zawodowego

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.