...

Blog

Aktualności Rok szkolny 2023/2024

Targi Edukacyjne 2024 – Poznań

Targi Edukacyjne 2024 Poznań

Targi Edukacyjne 2024 – Poznań

W dniach 8-10 marca 2024 roku Poznań stał się centrum edukacyjnym dla całej Wielkopolski! Właśnie wtedy odbyły się Targi Edukacyjne, podczas których młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół średnich i wyższych z całego regionu.

Wśród wystawców nie zabrakło Wielkopolskiego Technikum Zawodowego, które z dumą prezentowało swoje bogate możliwości kształcenia. Stoisko WTZ cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów oraz rodziców, którzy tłumnie gromadzili się, aby dowiedzieć się więcej o oferowanych kierunkach kształcenia naszego technikum

Uczniowie WTZ zaangażowali się w to wydarzenie i odpowiadali na pytania odwiedzających stoisko. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy sprzętu i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć.

Targi Edukacyjne w Poznaniu to doskonała okazja do promocji Wielkopolskiego Technikum Zawodowego i pokazania młodym ludziom, że nauka w technikum może być nie tylko ciekawa, ale również otwiera drzwi do wielu atrakcyjnych zawodów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.