Technik Rachunkowości

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

EKA05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA07 - Prowadzenie rachunkowości

Zdobądź niezbędne umiejętności

Uzyskaj certyfikaty i stopnie naukowe

Przygotuj się do kariery

Czas trwania nauczania 5 lat

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

Technik rachunkowości - 5 lat

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:
● podstawy ekonomii i statystyki
● podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
● sprawozdawczość i analiza finansowa
● rachunkowość przedsiębiorstw w polityce gospodarczej
● kadry i płace
● rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
● polityka i organizacja przedsiębiorstw
● technologie informatyczne w rachunkowości
● język angielski zawodowy
● BHP

Przedmioty rozszerzone:
● język angielski

Język:
● angielski
● niemiecki lub hiszpański

Perspektywy zatrudnienia:
● przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze
● jednostki finansów publicznych
● własna działalność gospodarcza
● biura rachunkowe
● instytucje finansowe
● urzędy skarbowe i urzędy jednostek samorządu terytorialnego
● kancelarie doradcze i audytorskie

Rozpocznij swoją karierę zawodową z nami!

Jesteśmy tutaj, aby Wam pomóc.

Zgłoś się do naszego technikum