...

Category: Aktualności

IMG_6075sm

Spotkanie z rodzicami

Pierwsze w historii WTZ spotkanie z rodzicami na wywiadówce …

Read more
IMG_5835sm

Inauguracja Roku Szkolnego

Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 …

Read more
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.